Algemene voorwaarden

U BEVINDT ZICH HIER :/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2017-06-08T08:22:18+01:00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – versie 1 juni 2016

  1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de navigatie op de website www.rewa.be (hierna genoemd ‘website’) evenals op het gebruik van de diensten geassocieerd met deze website. De huidige algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd. Bijgevolg wordt de internetgebruiker (hierna verder genoemd ‘de gebruiker’) erop gewezen deze te controleren voor elk gebruik van deze website.

Wanneer een gebruiker een dienst afneemt via de website aanvaardt hij / zij hierdoor de huidige algemene voorwaarden in hun huidige vorm, zonder enige restrictie.

  1. Identificatie van www.rewa.be

www.rewa.be is de website van REWA bvba, gevestigd aan de Vierselbaan 40 unit 2, 2240 Zandhoven, België

  1. Beschikbaarheid van de website

REWA bvba spant zich in om in de mate van het mogelijke haar diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden. REWA bvba kan de toegang ervan te allen tijde verbreken, al dan niet gepland, met name om onderhoudsredenen en updates of voor elke andere reden, waaronder technische redenen.

  1. Online registratie

Om toegang te krijgen tot de onlinediensten die ter beschikking van de gebruiker worden gesteld via www.rewa.be, met name tot het bestelproces, moet de gebruiker zich online registreren.
Tijdens de registratie wordt de gebruiker gevraagd informatie te verschaffen omtrent zijn / haar persoon. De gebruiker garandeert dat de gegevens die hij / zij opgeeft echt zijn, precies, up-to-date en volledig. Wanneer de gebruiker informatie betreffende zijn / haar persoon wenst te wijzigen, wordt hem / haar gevraagd dit zo snel mogelijk te doen via de ‘Profiel’-pagina. De gebruiker bevestigt dat de informatie op zijn / haar gebruikersprofiel up-to-date is en dat hij / zij verantwoordelijk is voor deze update.
Tijdens de online-registratie bevestigt de nieuwe gebruiker van de website akkoord te gaan met de huidige algemene voorwaarden door het corresponderende vakje aan te vinken. Zonder bevestiging kan het registratieproces niet worden voltooid.

  1. Inhoud en disclaimer

REWA bvba is in geen enkel geval aansprakelijk voor onderbrekingen van de op haar website aangeboden diensten en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.
REWA bvba verbindt zich ertoe alle redelijke en nuttige maatregelen te nemen opdat de op de website beschikbare informatie volledig en precies zou zijn. REWA bvba geeft echter geen enkele garantie betreffende de correctheid of het up-to-date zijn van de op de website aanwezige informatie.

REWA bvba kan niet voor 100 % garanderen dat alle functionele aspecten van de website volledig vrij zijn van uitvoeringsfouten op het materiaal dat de gebruikers zullen gebruiken om de website te bekijken en de diensten die ermee zijn verbonden te gebruiken. REWA bvba garandeert echter dat het geheel van de inhoud van de website geen enkel gevaarlijk element bevat. REWA bvba is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg kan zijn van niet geautoriseerde toegang in haar informaticasystemen en / of van het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. De onderneming wijst met name elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal van gegevens ten gevolge van een inbraak in de informaticasystemen. REWA bvba zet echter alle redelijke middelen in om ongeoorloofde inbraak te voorkomen.
Door gebruik te maken van het internet onder welke vorm dan ook, of door gebruik te maken van enige andere communicatie over afstand om de website te bekijken en de diensten die eraan zijn verbonden te gebruiken, aanvaardt de gebruiker volledig geïnformeerd te zijn over en zich bewust te zijn van de inherente risico’s betreffende het gebruik van het internet. REWA bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aanwezigheid van een informaticavirus op het internet of van enige andere gevaarlijke inhoud die het materiaal kan beschadigen dat de gebruiker zullen gebruiken om de website te bezoeken en zich in te schrijven voor de diensten die ermee zijn verbonden.

REWA bvba beveelt de gebruikers aan steeds up-to-date antivirussoftware en software tegen malware te gebruiken. Elke gebruiker wordt verondersteld de nuttige technische maatregelen te nemen om de integriteit van het materiaal te garanderen dat hij zal gebruiken om de website te bezoeken en zich in te schrijven voor de diensten die ermee zijn verbonden.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en geheimhouding van zijn / haar wachtwoord.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de e-mails die hij / zij heeft ontvangen van of uitgewisseld met REWA bvba.

REWA bvba behoudt zich het recht voor hyperlinks aan te brengen op de website die leiden naar websites van derden. REWA bvba kan onmogelijk de inhoud van deze websites geheel of gedeeltelijk controleren. REWA bvba wijst elke aansprakelijkheid af betreffende de inhoud van websites van derden, met name wat betreft het materiaal en de gegevens van welke aard ook die deze externe websites bevatten of verspreiden, wat betreft de behandeling van persoonlijke gegevens waartoe over moet worden gegaan en wat betreft de online beschikbaarheid van deze websites.
De gebruikers aanvaarden expliciet dat geen enkele verantwoordelijke, geen enkele werknemer of enige andere vertegenwoordiger van REWA bvba aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn van het bezoeken van de website en het gebruiken van de diensten die ermee zijn verbonden.

REWA bvba – Vierselbaan 40 Unit 2 – 2240 Zandhoven – België – sales@rewa.bewww.rewa.be